Prosíme rodičov detí z tried KONVALINKY a ZVONČEKY, aby svoje deti priviedli zajtra (t.j. v piatok 14.12) do MŠ najneskôr do 8:15 hod, z dôvodu účasti detí na vianočnom benefičnom koncerte Vianočný čas, ktorého začiatok je o 9:00 hod. v MsKS.

Ďakujeme za porozumenie :-)

Žiadame rodičov, aby v mesiaci december 2018 neuhrádzali výchovné poplatky (5,50 €) za mesiac január 2019.

Vedúca školskej jedálne do 21.12.2018 vráti  uhradený poplatok za mesiac január 2019 na účet tým rodičom, ktorí nedopatrením tento poplatok uhradili. Po tomto termíne nebude možne januárový výchovný poplatok vrátiť. Zákonný zástupca bude musieť v mesiaci január uhradiť  výchovný poplatok ešte raz.

Materská škola je rozpočtová organizácia. Zákonní zástupcovia sú informovaní prostredníctvom Školského poriadku, informačných listov a oznamov na webovej stránke o tejto skutočnosti. Zároveň upozorňujeme rodičov detí predškolského veku, že školy zatiaľ  nedostali žiadne informácie  k  stravovaniu predškolákov, preto  žiadame, aby stravné  uhradili aj v mesiaci január 2019. Rodičia  budú priebežne informovaní  o spôsobe platieb v súvislosti  s avizovaným stravovaním predškolákov zadarmo.

Pozývame Vás na vianočné vystúpenia detí, ktoré sa budú konať nasledovne:

MŠ Bokša: 13.12.2019 o 15:30 hod

MŠ Matice slovenskej: 18.12.2018 o 15:30 hod

Herci z divadla BABADLO zahrajú deťom v stredu 12.12.2018 v dopoludňajších hodinách  rozprávku VIANOČNÁ KOLEDA.

vstupné: 1€

Od pondelka 10.12.2018  budú deti z triedy Púpavy opäť vo svojej triede.

Tešíme sa na Vás Púpavienky :-P

Obláčiky poslúchali celý rok a aj ich navštívil Mikuláš a obdaril ich sladkými balíčkami :-P

Blahoželáme našim šikovným výtvarníkom, ktorí sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Ochranárik  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.

1. miesto: Marcelko Rákoš – trieda konvalinky

2. miesto: Emka Komišáková – trieda konvalinky

3. miesto Andrejko Jevočin – trieda zvončeky

Mikuláško nás navštívil :-P

Z dôvodu veľmi nízkeho počtu detí bude trieda PÚPAVY do ďalšieho písomného oznámenia delená. Deti budú umiestnené v triede SEDMOKRÁSKY.

Žiadame rodičov, aby svoje deti odovzdali ráno učiteľke v triede SEDMOKRÁSKY.

Interaktívna prednáška spojená s výrobou ploškových panáčikov sa zvončekom  a konvalinkám veľmi páčila :-)

Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Ak sa stránka nezobrazuje správne, stiahnite si jeden z novších prehliadačov. Optimalizované pre IE 8
a Mozilla Firefox
Archív
Počasie

Foto z galérie
img_5381
TOPlist