Rada školy pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove
na funkčné obdobie r. 2016/2020.

V Stropkove 18.05.2016

P. č.     Meno a priezvisko     Funkcia


1.    Ľubomíra Mydlová     predseda RŠ
2.    Milan Pavúk     podpredseda RŠ
3.    Ing. Eva Homzová – členka RŠ
4.    Anna Marušáková     členka RŠ
5.    Alena Beľaková    členka RŠ
6.    Mgr. Lenka Šotiková     členka RŠ
7.    Petra Bujdošová    členka RŠ

8.    Mgr. Šmajdová Mária člen RŠ
9.    Ing. Špaková Iveta    člen RŠ
10.  Bc. Marcela Slivková   člen RŠ
11.   Marián Bujdoš    člen RŠ

Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Ak sa stránka nezobrazuje správne, stiahnite si jeden z novších prehliadačov. Optimalizované pre IE 8
a Mozilla Firefox
Archív
Počasie

Foto z galérie
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
TOPlist