Rada školy na svojom stretnutí zo dňa 18.5.2010

- vzala na vedomie správu o rozpočte MŠ na kalendárny rok 2010

- oboznámila sa so stavom výchovno – vzdelávacej činnosti a činnosti metodického združenia

- bola oboznámená so zápisom detí do ZŠ, taktiež do MŠ – v školskom roku 2010 / 2011 MŠ očakáva  počet detí na úrovni školského roka 2009 / 2010

- bola oboznámená s organizačnými zmenami v MŠ – odchod dohodou zamestnanca školskej jedálne a administratívnej zamestnankyne

Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Ak sa stránka nezobrazuje správne, stiahnite si jeden z novších prehliadačov. Optimalizované pre IE 8
a Mozilla Firefox
Archív
Počasie

Foto z galérie
dscf5657
TOPlist