Mesačný poplatok :  5,50 € ( je určený zriaďovateľom a schválený VZN mesta Stropkov č.1/2013 )


Stravná jednotka:   1,12 € denne ( 0,26 € – desiata, 0,64 – obed, 0,22 – olovrant)


Poplatok za pranie prádla: 8€


Poplatok za hygienické potreby: 5€

Poplatky za pranie prádla a hygienické potreby je potrebné uhradiť do 30. 09. 2018 učiteľkám v jednotlivých triedach.


Poplatok ZRPŠ:  dohodne sa na prvom stretnutí triednych aktívov

Zmeny bankových platieb od 1.2.2016
Od 1. februára 2016 sa čísla účtov menia na IBAN (International Bank Account Number – medzinárodné bankové číslo účtu)
Naše čísla účtov sa menia takto:
za výchovný poplatok: IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453
za stravu: IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457

Oznam o poplatkoch za výchovu a vzdelávanie zo dňa 24.8.2016

OZNAM O POPLATKOCH za stravu a výchovný poplatok V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Ak sa stránka nezobrazuje správne, stiahnite si jeden z novších prehliadačov. Optimalizované pre IE 8
a Mozilla Firefox
Archív
Počasie

Foto z galérie
38
TOPlist