Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Aktuálne

1 2 3 26

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že na základe usmernenia zriaďovateľa bude prevádzka počas letných prázdnin
zabezpečená takto:

 

JÚL 2019: otvorená MŠ Andreja Hlinku od 01.07.2019 do 19.07.2019
August 2019: otvorená MŠ Matice slovenskej od 01.08.2019 do 20.08.2019

Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám do 14.júna 2019.

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materských školách v čase od 20. mája 2019 do 31. mája 2019.

Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zákonný zástupca riaditeľke školy. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy, zástupkyne školy a tiež si ju môžu stiahnuť z webového sídla školy www.msmssp.sk.

 

Do materskej školy je možné zapísať dieťa:

 vo veku od troch do šiestich rokov
 prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti ktorým bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,  alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, toto rozhodnutie predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do konca mája
 vo veku od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a priestorové podmienky školy a ak je dieťa odplienkované.

Oznamujeme rodičom detí účinkujúcich v programe pri príležitosti 50. výročia vzniku materskej školy, aby v rámci dobrej a korektnej spolupráce priviedli svoje dieťa v stredu 15.05.2019 o 15:00 hod. do MsKs.

Ďakujeme za pochopenie

Obláčiky prekvapili svoje mamičky krásnym vystúpením. Básničky, pesničky, ale aj tanec sa mamkám veľmi páčili a svojich najmenších odmenili božtekom i objatím  :-)

 

Dňa 15. mája 2019 (t. j. v stredu) bude materská škola oslavovať 50. výročie svojho vzniku. Slávnostná akadémia sa uskutoční v tento deň o 15.30 hod. v priestoroch mestského kultúrneho strediska. Všetci rodičia sú srdečne pozvaní na kultúrne vystúpenie detí MŠ Matice slovenskej a elokovaného pracoviska v Bokši.

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu osláv 50. výročia vzniku materskej školy bude dňa 15. mája 2019 t. j. v stredu so súhlasom zriaďovateľa prevádzka v MŠ Matice slovenskej a elokovanom pracovisku iba do 13.00 hod.

 

Deťom bude zabezpečená desiata, obed a olovrant. Žiadame rodičov, aby rešpektovali tento organizačný pokyn.

 

Ďakujeme

Oznamujeme rodičom,že fotografie z fotenia budú k dispozícii koncom mesiaca MÁJ.

Žiadame rodičov, aby uhradili sumu v hodnote 5  za sadu fotografií  učiteľkám v jednotlivých triedach do 22.5.2019.

ĎAKUJEME

Besiedky ku Dňu matiek sa budú konať v týchto triedach:

 

fialky: 14.5.2019 o 15:30 hod

 

sedmokrásky: 22.5.2019 o 15:30 hod

1 2 3 26

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt