Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

1 2 3 15

Deti si budú môcť vychutnať karneval v MŠ Bokša dňa 13.2.2020 ( štvrtok)

 

Tešíme sa  😉 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že dňa 3. februára 2020, v čase polročných prázdnin bude elokované pracovisko Bokša zatvorené.

Prevádzka na elokovanom pracovisku začne 4. februára 2020 (t. j. v  utorok).

Zároveň upozorňujeme rodičov, že v súrnych prípadoch môžu svoje dieťa umiestniť v MŠ Matice slovenskej v Stropkove.

Telefónny kontakt, na ktorý rodičia nahlásia svoje dieťa do MŠ Matice slovenskej: 0903 428 289

Obláčiky pozývajú svojich najbližších na Vianočné vystúpenie dňa 12.12.2019 o 15:30 hod v materskej škole.

 

Vianočná besiedka Materskej školy na ulici Matice slovenskej – triedy (margarétky, konvalinky, snežienky a zvončeky)   sa bude konať dňa 17.12.2019 o 15:30 hod v Mestskom kultúrnom stredisku.

Deti z tried fialky, sedmokrásky a púpavy budú mať vianočné posedenie  v stredu 18.12.2019 v dopoludňajších hodinách.

 

Tešíme sa  a srdečne Vás pozývame  😉 

Upozorňujeme rodičov, ktorí na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Stropkov uhrádzajú poplatok 5,50 €, aby tento poplatok za mesiac december uhradili
v stanovenom termíne.

V mesiaci december neposielajte na účet materskej školy poplatok na mesiac január
2020. Ten na účet zašlite spolu s februárovým poplatkom až v januári 2020.

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej v Stropkove, oznamuje rodičom, že na základe písomného usmernenia zriaďovateľa bude prevádzka počas vianočných prázdnin zabezpečená takto:

 

MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove od 23. decembra 2019 do 3. januára 2020(vrátane) – MŠ zatvorená

Elokované pracovisko, Bokšanská, SP od 23. decembra 2019 do 7. januára 2020(vrátane) – MŠ zatvorená

ŠJ pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v SP od 23. decembra 2019 do 3. januára 2020(vrátane) – ŠJ nepracuje

 

Prevádzka v materských školách a v ŠJ začne 7. januára 2020.

Prevádzka v elokovaných pracoviskách začne 8. januára 2020.

Riaditeľstvo MŠ, Matice slovenskej v Stropkove oznamuje rodičom elokovaného pracoviska v Bokši, že počas jesenných prázdnin (30. a 31. októbra 2019 t. j. v stredu a vo štvrtok) bude elokované pracovisko zatvorené.

Rodičia si v týchto dňoch môžu umiestniť svoje dieťa v MŠ Matice slovenskej v Stropkove.

Prevádzka v elokovanom pracovisku začne 4. Novembra 2019 (t. j. v pondelok)

Riaditeľstvo MŠ, Matice slovenskej v Stropkove oznamuje rodičom, že prevádzka v MŠ Matice slovenskej v Stropkove bude počas jesenných prázdnin (30. a 31. októbra 2019 t. j. v stredu a vo štvrtok) zabezpečená takto:

 

– v pavilóne A budú v prevádzke triedy fialky a sedmokrásky

– v pavilóne B budú v prevádzke triedy margarétky a snežienky

 

Deti z triedy konvalinky budú umiestnené v triede snežienky a deti z triedy zvončeky budú umiestnené v triede margarétky.

 

Deti z triedy púpavy budú umiestnené v triedach fialky a sedmokrásky.

 

Prevádzka v obidvoch pavilónoch začne 4. novembra 2019 (t. j. v pondelok)

Chceme poprosiť rodičov, aby poplatok 15 € do fondu ZRPŠ uhradili učiteľkám v jednotlivých triedach do konca mesiaca november. 

 

Zároveň chceme poprosiť rodičov, aby rešpektovali čas privádzania a vyzdvihnutia detí z MŠ. 

Zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ do 8.30 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Po 8,30 hod. bude budova školy zatvorená. Rodičia sú povinní toto rozhodnutie rešpektovať. 

 

Ďakujeme za porozumenie.

1 2 3 15

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt