Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

1 2 3 12

Dňa 21. júna 2019 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční záverečný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy v priestoroch divadelnej sály Kultúrneho strediska. Koncertu sa zúčastnia deti z prípravných tried  – konvalinky a zvončeky.

Oznamujeme rodičom, že doobjednávka fotografií je možná do konca tohto týždňa ( 14.6.2019). Doobjednávky prosím nahláste učiteľkám v jednotlivých triedach.

Ďakujeme. 

Zajtra v dopoludňajších hodinách čaká deti OPEKAČKA v školskej záhrade. prosíme rodičov, aby deti športovo obliekli.

Ďakujeme

Oznamujeme rodičom, že oslavy sviatku Dňa detí, budú v našej materskej škole prebiehať budúci týždeň, nakoľko veríme, že počasie sa umúdri a budeme si môcť vychutnávať rôzne aktivity v školskej záhrade a na školskom dvore.

 

V pondelok nás čaká športová olympiáda, v utorok v prípade priaznivého počasia diskotéka a všetky deti si vychutnajú zmrzlinu, v piatok si urobíme opekačku a ukončíme pekný týždeň chutnými špekáčikmi.

 

Tešíme sa  😉 

Dňa 3.6.2019 sa deti z tried ZVONČEKY a KONVALINKY zúčastnia školského výletu do Spišskej Novej Vsi. Budú mať možnosť navštíviť Spišské laboratórium, detský interiérový Alex park a v popoludňajších hodinách navštívia Spišský hrad. Obedňajšiu prestávku si urobia na Spišskom salaši.

 

Odchod autobusov  bude o 8:00. Prosíme rodičov s deťmi, aby pred materskou školou boli o 7:50 hod. 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že na základe usmernenia zriaďovateľa bude prevádzka počas letných prázdnin
zabezpečená takto:

 

JÚL 2019: otvorená MŠ Andreja Hlinku od 01.07.2019 do 19.07.2019
August 2019: otvorená MŠ Matice slovenskej od 01.08.2019 do 20.08.2019

Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám do 14.júna 2019.

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materských školách v čase od 20. mája 2019 do 31. mája 2019.

Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zákonný zástupca riaditeľke školy. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy, zástupkyne školy a tiež si ju môžu stiahnuť z webového sídla školy www.msmssp.sk.

 

Do materskej školy je možné zapísať dieťa:

 vo veku od troch do šiestich rokov
 prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti ktorým bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,  alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, toto rozhodnutie predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do konca mája
 vo veku od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a priestorové podmienky školy a ak je dieťa odplienkované.

Oznamujeme rodičom detí účinkujúcich v programe pri príležitosti 50. výročia vzniku materskej školy, aby v rámci dobrej a korektnej spolupráce priviedli svoje dieťa v stredu 15.05.2019 o 15:00 hod. do MsKs.

Ďakujeme za pochopenie

Dňa 15. mája 2019 (t. j. v stredu) bude materská škola oslavovať 50. výročie svojho vzniku. Slávnostná akadémia sa uskutoční v tento deň o 15.30 hod. v priestoroch mestského kultúrneho strediska. Všetci rodičia sú srdečne pozvaní na kultúrne vystúpenie detí MŠ Matice slovenskej a elokovaného pracoviska v Bokši.

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že z dôvodu osláv 50. výročia vzniku materskej školy bude dňa 15. mája 2019 t. j. v stredu so súhlasom zriaďovateľa prevádzka v MŠ Matice slovenskej a elokovanom pracovisku iba do 13.00 hod.

 

Deťom bude zabezpečená desiata, obed a olovrant. Žiadame rodičov, aby rešpektovali tento organizačný pokyn.

 

Ďakujeme

1 2 3 12

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt